Meryt Consult OÜ ärifilosoofia põhialuseks on klientide rahulolu, professionaalsus ja püüd täiuslikkuse poole. Meie kindel eesmärk on pikaajaline koostöö oma klientidega.

Mitte ainult ei paku me kvaliteetset raamatupidamisteenust, vaid aitame klientidel aru saada nende ettevõttes tegelikult toimuvast. Seletame lahti raamatupidamise põhitõed ja aruanded. Aitame ettevõttel võtta vastu õigeid otsuseid raamatupidamise ja ettevõtte seisukohast.

Meie arvates toob selline suhtumine klientidele lõppkokkuvõttes märkimisväärset kulude kokkuhoidu ja tulude suurenemist.​ ​Oleme orienteeritud kliendi vajadustele ning raamatupidamisprotsesside efektiivsele teostamisele.

Meryt Consult OÜ-s pakume Teie ettevõttele kvaliteetset ja soodsat teenust vastavalt kliendi soovile ja vajadusele.